Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Medijsko oglašavanje


TV spot

Radijski spot

Radijske emisije

Tema: Smanjivanje količina otpada i ponovna upotreba predmeta

Tema: Recikliranje i kompostiranje

Tema: Pravilno razvrstavanje otpada na kućnom pragu

Elektronski oglasi

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.