Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Biootpad po pozivu


Odvoz biootpada po pozivu vrši se prema pozivu i dogovoru. Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na besplatni odvoz biootpada po pozivu jednom godišnje.

Najveća zapremnina biootpada po pozivu koju korisnik po jednom prijevozu može predati davatelju javne usluge bez naknade iznosi 2m3.

Prijava se vrši na:
• broj telefona 042 212 996
• ili e-mail: sluzba.za.korisnike@cistoca-vz.hr
• ili osobno na adresi Ognjena Price 13, Varaždin

 • pokošena trava
 • lišće
 • granje drveća i grmlja
 • biljke iz vrta

 • osjemenjeni korov
 • ljuske od oraha
 • češeri
 • pluto
 • kosti
 • novinski papir i časopisi, pelene, higijenski ulošci, sadržaj vrećica iz usisavača, stiropor, kuhinjski tekući otpad (ostaci tekuće hrane – juha, variva i slično)
 • pečeno, kuhano ili sirovo meso
 • kamenje i šuta
 • izmet domaćih životinja i kućnih ljubimaca
 • vrući pepeo te otpaci koji sadrže opasne kemikalije kao što su ulja, stari lijekovi, bojano i impregnirano drvo
 • vrste otpada koje se sakupljaju u okviru javnih usluga

Upozoravaju se korisnici da, bez prethodnog dogovora s ČISTOĆOM, biootpad ne iznose na javnu površinu jer su za odlaganje istog na javnim površinama, a na nepropisan način, sukladno zakonskoj regulativi i aktima jedinice lokalne samouprave propisane novčane kazne.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.