Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EU projekt


Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0017

Opis projekta

Područje obuhvata su tri jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Općina Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet. Na području obuhvata prema popisu stanovništva iz 2011. godine nastanjeno je 12.475 stanovnika u 3.777 kućanstva.

Cilj projekta

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obveznih i 8 preporučenihizobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 461.936,52 kn od čega vlastito sufinanciranje iznosi 15%.

Podaci o nositelju projekta

Općina Sveti Ilija
Trg Josipa Godrijana 2
42214 Sveti Ilija
www.opcina-sveti-ilija.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Marin Bosilj
tel: +385 (0) 42 734 550
e-pošta: opcina.sveti.ilija@gmail.com

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 461.936,52 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 392,646,04 kuna (85%)
Trajanje projekta: 30. 4. 2018. – 30. 4. 2019.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.