Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Građevni otpad iz kućanstva


Građevni otpad iz kućanstva (beton, cigle, crijep, pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, građevinski materijali koji sadrže azbest, građevinski materijali na bazi gipsa) odlaže se na reciklažno dvorište. Građani (fizičke osobe) mogu u Reciklažnom dvorištu odložiti građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.