Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Kompostiranje


Kompostiranje je prirodni proces razlaganja organskog materijala kako bi se naposljetku dobilo ekološko gnojivo s udjelom humusa. Kompostiranjem rješavamo problem organskih ostataka iz kuhinje i vrta. Vrtni kompost polako oslobađa hranjive sastojke te omogućava ravnomjernu opskrbu biljaka hranjivim tvarima. Tako obogaćena zemlja osnažit će biljke, koje će biti otpornije na štetnike i bolesti.

Što kompostirati?
Kvalitetan otpad ćemo dobiti ako dobro izmiješamo što više različitog i usitnjenog biljnog materijala: ostatke voća i povrća, kore voća i povrća, talog kave i čaja, pokošenu travu, korov i ostatke biljaka iz vrta, uvenulo cvijeće, lišće, usitnjeno i suho granje, slamu i sijeno, ostatke od orezivanja voćaka i vinove loze, hoblovinu, piljevinu, iglice četinara. Osim toga, mogu se koristiti i papirnate kutije, ljuske od jaja, kamena prašina.

U kompost se ne smije stavljati: plastiku, metal i staklo, lijekove, vrećice iz usisavača za prašinu, papirnate pelene, pepeo iz ugljena, izmet pasa i mačaka, kosti, meso, masnoće, jela od mesa i ribe, osjemenjeni korov, jako bolesne biljke, lišće oraha, drvo koje je bilo bojano ili lakirano, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljanim i zaštitnim bojama i pesticidima.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.