Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Metal


Odvojeno prikupljeni metal odložite u sivu vreću s natpisom “Otpadna metalna ambalaža” ili u reciklažno dvorište.

U vreću se odlaže:

  • limenke i konzerve od hrane i pića (isprane i spljoštene)
  • metalni poklopci i čepovi
  • aluminijska folija

U reciklažno dvorište se odlaže:

  • metalne cijevi, alati, žice
  • ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari
  • ambalaža sprejeva i boce pod tlakom
  • ambalaža boja i lakova
  • metalizirani papir
povratna naknada

Limenke od pića veće od 0,2 litre s oznakom povratne naknade možete predati u trgovini i dobiti povratnu naknadu od 0,5 kuna po limenci.

Reciklirani aluminij zahtjeva svega 5% energije koja je potrebna za proizvodnju novog, primarnog aluminija.

Imate nedoumice u koji se spremnik nešto odlaže? Pokušajte rješenje pronaći u tražilici otpada ili zatražite informaciju na info@razvrstaj.eu.

Informacije o vremenu odvoza otpada pronađite ovdje.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.