Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ostali otpad


Baterije i akumulatori

Baterije spadaju u skupinu opasnog otpada pa se ne odlažu u spremnike za kućni otpad, već ih možete odložiti u posebne spremnike u većim trgovačkim centrima.

Akumulatore možete besplatno predati prodavatelju (npr. trgovina) i posjedniku (npr. servis) koji su dužni preuzeti otpadne akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača.

Svaka trgovina koja preuzima baterije obilježena je ovom oznakom.

Motorno ulje

Zamijenjeno motorno ulje ostavite kod ovlaštenog automehaničara. Ako posjedujete staro motorno ulje možete ga odložiti u reciklažno dvorište.

Automobilske gume

Prilikom zamjene guma na svojim vozilima iste ostavite kod vulkani-zera, ovlaštenih za njihovo zbri-njavanje. Ako posjedujete stare automobilske gume predajte ih poduzeću ovlaštenom za njihovo zbrinjavanje ili u reciklažno dvorište.

Imate nedoumice u koji se spremnik nešto odlaže? Pokušajte rješenje pronaći u tražilici otpada ili zatražite informaciju na info@razvrstaj.eu.

Informacije o vremenu odvoza otpada pronađite ovdje.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.