Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

Gornji Kneginec Jalžabet Sveti Ilija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Reciklažno dvorište


Općina Gornji Kneginec uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgradila je reciklažno dvorište. Odlukom Općine Gornji Kneginec reciklažno dvorište predano je na upravljanje ČISTOĆI. Sukladno SPORAZUMU o zajedničkom korištenju provedbi mjera gospodarenja otpadom, u reciklažno dvorište otpad mogu predati isključivo žitelji Općina Gornji Kneginec, Jalžabet i Sveti Ilija. U reciklažno dvorište nema potrebe donositi onu vrstu otpada koja se već prikuplja odvojeno na kućnom pragu (papir i karton, plastika, tetrapak, metalna i staklena ambalaža, tekstil i glomazni otpad). Svaki korisnik zakonski može dopremiti sav navedeni otpad iz tablice (uključujući i građevinski otpad iz kućanstva) u količini ne više od 200 kg unutar 6 mjeseci. Radi brže identifikacije korisnika i besplatne predaje otpada sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i posljednji račun ČISTOĆE (gornji dio računa).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE GORNJI KNEGINEC:

Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

Radno vrijeme:

ponedjeljkom  10:00 – 17:00

Detaljnije o reciklažnom dvorištu ovdje.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

www.razvrstaj.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Općine Sveti Ilija.